விடையபுரம் கடவுள் மறுப்பின் தொடக்கப்புள்ளி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

விடையபுரம் கடவுள் மறுப்பின் தொடக்கப்புள்ளி

Vidayapuram kadavul
Weight
135.00 Gms

சுந்தரபுத்தன் திருவாரூர் மாவட்டம், கண்கொடுத்தவனிதம் கிராமத்தில் பிறந்தவர். 1995 ஆம் ஆண்டு முதலே பத்திரிகைப் பணி. தற்போது காட்சி 

ஊடகத்தில் செய்திப் பிரிவில் பணியாற்றுகிறார்.இவரது தந்தை நடராசன் என்கிற க.ஒளிச்செங்கோ, பெரியார் பெருந்தொண்டர், விடையபுரம் கிராமத்தில் 

பெரியார் நடத்திய பகுத்தறிவுப் பயிற்சிப் பள்ளியில் ஒரு மாணவராகப் பங்கேற்றவர், 1960, 70 களில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் முக்கியமான திராவிட

இயக்கத் தலைவர்களுடன் இணைந்து செயலாற்றியவர். தந்தை பெரியார், சி.ப.ஆதித்தானாரிடம் அறிமுகமும் அன்பும் கொண்டவர்.

தற்போது கிராமத்தில் வாழ்ந்துவரும் அவருடைய பல ஆண்டுகால தொடர் உழைப்பில் விளைந்த சேகரத்தின் சிறு பகுதியே இந்தக் கட்டுரைகள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.