யோகா கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

யோகா கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Yoga katrukolunkal
Weight
160.00 Gms

யோகா கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

  • யோகாவின் அடிப்படைத் தத்துவம்  என்ன?
  • ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு யோகா எப்படி உதவுகிறது?
  • யோகாவின் மூலம் வெற்றி எப்படி சாத்தியப்படுகிறது?
  • யோகாவில் அடங்கியுள்ள மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் என்றாலென்ன?
  • யோகாவின் மூலம் இறைநிலையை உணடமுடியுமா?

இத்தகைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பததோடு, எ3ழுபதுக்கும் பேற்பட்ட ஆசனங்களயும் அவற்றுக்கான பலன்களையும் எளிமையாக, சுருக்கமாகச் சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.