ஆகாய கங்கையை அழைத்து வந்து
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆகாய கங்கையை அழைத்து வந்து

aagaya gangaiyai azhaithu vanthu
Book Type
கவிதை
Weight
500.00 Gms

 

“மிக சிறப்பாளிணி ஒரு கவிதை தன்னை தானே எழுதிக் கொண்டிருக்கிறது.” 
நர்மதா... கவிதையின் மீதும், எழுத்தின் மீதும் உங்களுக்கு இருக்கும் தீராத அன்பு தான் இந்த கவிதை... 
“முன்னொரு பிறவியில் 
என்னுடன் இருந்தாளிணி 
இதோ இப்போதும் 
இன்னொரு பிறவியும் 
என்னுடனிருப்பாளிணி கவிதையே” 
உங்களின் வார்த்தைகளில் இருப்பதும் போலவே... அப்படியே நிகழும். 
வாழ்த்துகளுடன் 
நரன் 

“மிக சிறப்பாய் ஒரு கவிதை தன்னை தானே எழுதிக் கொண்டிருக்கிறது.

” நர்மதா... கவிதையின் மீதும்,
எழுத்தின் மீதும் உங்களுக்கு இருக்கும்
தீராத அன்பு தான் இந்த கவிதை...

 “முன்னொரு பிறவியில் 
என்னுடன் இருந்தாய்
இதோ இப்போதும் 
இன்னொரு பிறவியும் 
என்னுடனிருப்பாய்  கவிதையே” 

உங்களின் வார்த்தைகளில் இருப்பதும் போலவே... அப்படியே நிகழும். 

வாழ்த்துகளுடன் 
நரன் 

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.