ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு

aagayathuku adutha veedu
Weight
200.00 Gms

ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு

 

இப்போது கூட நீ
பிரிந்து போனதைப் பற்றி 
வருந்தவில்லை நான்...
அளவுக்கு மீறிச் செல்லம் கொடுத்து என்னைக் கெடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டாயே என்பதுதான் என் வருத்தம்!

இப்போது கூட நீ
பிரிந்து போனதைப் பற்றி 
வருந்தவில்லை நான்...

அளவுக்கு மீறிச்
செல்லம் கொடுத்து
என்னைக் கெடுத்துவிட்டுப்
போய்விட்டாயே என்பதுதான்
என் வருத்தம்!

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.