ஆன்றோர் உதிர்த்த முத்துகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆன்றோர் உதிர்த்த முத்துகள்

aandror uthirtha muthugal
Weight
300.00 Gms

ஆன்றோர் உதிர்த்த முத்துகள்

 

திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் ஒருமுறை சொன்னார்:”எதையாவது பார்த்துக் கொண்டேயிருந்தால் கண்கள் வலிக்கும்; எதையாவது தின்றுகொண்டே இருந்தால், அல்லது பேசிக்கொண்டே இருந்தால் வாய் வலிக்கும், ஆனால் எவ்வளவுதான் கேட்டுக் கொண்டுருந்தாலும், காது வலிக்காது. ஆமாம், இரு காது வலி இருக்காது!”

திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் ஒருமுறை சொன்னார்:”எதையாவது பார்த்துக் கொண்டேயிருந்தால் கண்கள் வலிக்கும்; எதையாவது தின்றுகொண்டே இருந்தால், அல்லது பேசிக்கொண்டே இருந்தால் வாய் வலிக்கும், ஆனால் எவ்வளவுதான் கேட்டுக் கொண்டுருந்தாலும், காது வலிக்காது. ஆமாம், இரு காது வலி இருக்காது!”

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.