ஆப்பிள் பழத்திற்குத் தமிழில் என்ன பெயர்?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆப்பிள் பழத்திற்குத் தமிழில் என்ன பெயர்?

aaple pazhathuku thamizhil enna peyar
Weight
111.00 Gms

இன்றைய நமது வாழ்வு முறையில் ஒன்றெனக் கலந்துவிட்ட புதிய புதிய பயன்பாட்டு பொருள்க்கள் , அலைபேசி, கணிப்பொறி உள்ளிட்ட மின்னனுக் கருவியிள் சார் சிற்களுக்குகான தனித்தமிழ்ச் சொற்கள் இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றூள்ளன.

தமிழ் சொற்கள் என்றே கருதும் படியாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம், உருது, அரபி, உள்ளிட்ட பிறமொழிச் சொற்கலூக்காக தனித்தமிழ்ச் சொற்களூம் வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஒரு பயிற்ச்சியைப் போன்று பிறமொழிச் சொற்களை மீண்டும் மீண்டும் ஈடுபாடோடும் தாய்மொழிப் பற்றோடும் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே தமிழ் வளரும், வாழ்வும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.