அமைப்புமையவாதம் பின்அமைப்பியல் மற்றும் கீழைக் காவிய இயல்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அமைப்புமையவாதம் பின்அமைப்பியல் மற்றும் கீழைக் காவிய இயல்

amaipu maiyavatham pin amaipiyal matrum keezhai kaviyam
Weight
1000.00 Gms

அமைப்புமையவாதம் பின்அமைப்பியல் மற்றும் கீழைக் காவிய இயல்

சாகித்திய அகாதெமி விருது பெற்ற படைப்பு

ஆராய்ச்சி மற்றும் சிந்தனையின் வாசல்களைத் திறந்து வைத்துக் கொண்டு, புரிதலுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய பணி. இந்த நூல். இத்திசையில் பயணிப்பதற்கான முதல் படி.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.