அமெரிக்க அனுபவங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அமெரிக்க அனுபவங்கள்

america anubavangal
Weight
260.00 Gms

அமெரிக்க அனுபவங்கள்

ஒரு சமூகவியல் பார்வை

இந்தியாவில் வாழும் படித்தவர்களைக் கவர்ந்து இழுக்கும் நாடு அமெரிக்கா. அதைப் பற்றி                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        எத்தனையோ புத்தகங்கள், பயணக் கட்டுரைகள், அவற்றில் பல அமெரிக்காவைப் பற்றிய கற்பனையை வளர்ப்பவை. இந்த நூலோ அமெரிக்காவில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்து அமெரிக்கர்களையும் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையையும் கூர்ந்து கவனித்து உள்ளதை உள்ளபடி எழுதப்பட்டது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.