அமெரிக்காவின் மறுபக்கம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அமெரிக்காவின் மறுபக்கம்

americavin marupakkam
Weight
300.00 Gms

அமெரிக்காவின் மறுபக்கம்

ஒரு சமூகப் பொருளாதாரப் பார்வை

நாகேஸ்வரியின் இந்நூல் இன்றைய அமெரிக்கா எவ்வாறு உருவானது, அதன் அரசியல், சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணி எப்படி இவ்வளவு வளத்தையும் அதிகாரத்தையும் மையப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது, ஐரோப்பியக் குடியேறிகள் எப்படி பூர்வீகக் குடிகளை அழித்துக் காலனிகளை அமைத்தனர், அடிமைகளாகக் கொண்டுவரப்பட்ட ஆப்பிரிக்கக் கறுப்பர்கள் எந்த அளவிற்கு அந்நாட்டிற்கு வளத்தைச் சேர்த்தனர் போன்ற விஷயங்களில் புதிய வெளிச்சத்தை அளித்தனர்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.