Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அணு ஆற்றல்

(0)
anu aatral
Price: 30.00

Weight
90.00 gms

அணு ஆற்றல்

அறிவியல், தொழில்நுட்பம், அரசியல்

ப.கு.ராஜன், ஒரு மின்பொறியாளர், இந்தியாவிலும் இந்தியாவிற்கும் வெளியிலுமாக 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எண்ணை, எரிவாயு அரங்கில் பொறியியல் மற்றும் பொறியியல் மேலாண்மைத் துறையில் பணியாற்றியுள்ளார். இடதுசாரி மற்றும் முற்போக்கு அரசியல் ஈடுபாடும் கொண்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.