அறநெறி கூறும் இஸ்லாம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அறநெறி கூறும் இஸ்லாம்

araneri koorum islam
Weight
100.00 Gms

இஸ்லாம் மனித குலத்திற்கான மார்க்கத்திற்கு அல்லாஹ்வினால் வழங்கப்பட்டுள்ள பெயர்: இஸ்லாம் இதல் பொருள் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் அமைதி பெறுவதற்கான அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குக் கீழ்படிதல் பணிதல் என்பதாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.