அறிவார்ந்த ஆன்மிகம் !
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அறிவார்ந்த ஆன்மிகம் !

arivarntha thamizhagam
Weight
300.00 Gms

ஏன், எப்படி, எதற்காக என்று நம் ஆன்மீகச் செயல்கள் பின்னிருக்கும் காரணங்களையும், நாம் பின்பற்றும் ஆன்மீகச் செயல்களின் காரணங்களை

நிருபிக்கும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளையும், இந்த மண்ணில் உதித்த ஞானிகளின் முக்கிய உபதேச சாராம்சங்களையும், புனித நூல்கள் கூறும்

மகத்தான மெய்ஞ்ஞான உண்மைகளையும் இந்த் நூல் 52 க்ட்டுரைகளில் எளிமையாக எடுத்துரைகக்கின்றது.

ஆன்மீகம் வெறும் சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள் என்றல்லாமல் அறிவார்ந்த அர்த்தமுள்ள வாழ்வியல் நெறிமுறை என்பதை உணர

இந்த நூலைக் கண்டிப்பாகப் படியுங்கள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.