அறியப்படாத தமிழ் மொழி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அறியப்படாத தமிழ் மொழி

ariyapadatha thamizh mozhi
Weight
250.00 Gms

தொழில்நுட்பம் பயின்ற இளைஞர்கள் மொழிநுட்பத்தோடு இயங்குகிறபோது அவர்களும் பெருமை பெறுகின்றார்கள்; மொழியும் பெருமை பெறுகிறது. தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு குறுகிய பார்வை பார்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இந்த நூல் சற்று மாறுபட்டுச் சிந்திக்கிறது. இந்த நூலை ஒரு பொழுதுபோக்காக யாரும் படித்துவிடக்கூடாது. இது ஆய்ந்து, தோய்ந்து எழுதப்பட்ட ஒரு நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.