அயல் சினிமா (Feb- 2018)
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அயல் சினிமா (Feb- 2018)

ayal cinema february 2018
Weight
250.00 Gms

உலகம் முழுக்கவும் தற்போது அனிமேஷன், கிராபிக்ஸ் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான திரைப்படங்களே அதிக அளவு வெற்றிபெறுவதும், வெகுஜனங்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதுமாக இருக்கிறது. 2017-ம் ஆண்டில் வெளியான முதல் பத்துப் படங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் இந்தவகையான திரைப்படங்களே ஏழு இடங்களைப் பிடித்துள்ளதாக  புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, இவற்றில் எதுவுமே ஒரு முழுமையான வடிவத்தில் இந்தியத் திரைப்படங்களில் பிரதிபலிக்கவில்லை. குறிப்பாக, குழந்தைகளைக் கவரும் எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் இருந்தாலும் அவை முறையாக திரைப்படமாக்கப்படவில்லை. காதல் இல்லாத திரைப்படங்களை கனவில்கூட எடுக்கத் துணியாத சூழலில், நமக்கான களம் முழுமையான புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆகச்சிறந்த படைப்புகளையும் படைப்பாளர்களையும் அறிமுகப்படுத்துவதே. அந்தவகையில், இந்த இதழில் நாம் பல விசயங்களைப் பேசியிருந்தாலும்  தார்க்கோவ்ஸ்கி பற்றிய பகிர்வை நாம் முக்கியமானதாகப் பார்க்கலாம். 

உலகம் முழுக்கவும் தற்போது அனிமேஷன், கிராபிக்ஸ் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான திரைப்படங்களே அதிக அளவு வெற்றிபெறுவதும், வெகுஜனங்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதுமாக இருக்கிறது. 2017-ம் ஆண்டில் வெளியான முதல் பத்துப் படங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் இந்தவகையான திரைப்படங்களே ஏழு இடங்களைப் பிடித்துள்ளதாக  புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, இவற்றில் எதுவுமே ஒரு முழுமையான வடிவத்தில் இந்தியத் திரைப்படங்களில் பிரதிபலிக்கவில்லை. குறிப்பாக, குழந்தைகளைக் கவரும் எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் இருந்தாலும் அவை முறையாக திரைப்படமாக்கப்படவில்லை. காதல் இல்லாத திரைப்படங்களை கனவில்கூட எடுக்கத் துணியாத சூழலில், நமக்கான களம் முழுமையான புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆகச்சிறந்த படைப்புகளையும் படைப்பாளர்களையும் அறிமுகப்படுத்துவதே. அந்தவகையில், இந்த இதழில் நாம் பல விசயங்களைப் பேசியிருந்தாலும்  தார்க்கோவ்ஸ்கி பற்றிய பகிர்வை நாம்  முக்கியமானதாகப் பார்க்கலாம். 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.