பயங்கரவாதம் இந்திய அரசு, காவல்துறை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பயங்கரவாதம் இந்திய அரசு, காவல்துறை

bayangaravatham inthiya arasi kaval thurai
Weight
140.00 Gms

பயங்கரவாதம் இந்திய அரசு, காவல்துறை

இன்றைய உலகு எதிகொண்டுள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை பயங்கரவாதம். காவல்துறைக்கும் இரானுவத்திற்கும் அபரிமிதமான அதிகாரங்களை வழங்குவது, கருப்புச் சட்டங்களை இயற்றுவது, மனித உரிமைகளை மீறுவதன் மூலம் பயங்கரவாத்த்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முடியாது. அரசியல் தீர்வு ஒன்றே வழி என்கிறார் அ.மார்க்ஸ்

அ.மார்க்ஸ், புலம், pulam, a.marx, payangaravatham india arasum kavalthuraiyum

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.