பாரதிதாசனும் ‘சக்தி’ இதழும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பாரதிதாசனும் ‘சக்தி’ இதழும்

bharathithasanum sakthi ithazhum
Weight
140.00 Gms

பாரதிதாசனும் சக்திஇதழும்

தமிழ்நாட்டின் தலைசிற்ந்த கவிஞர் பாரதிதாசன். அரசியலும், சமூகையலும், அவருடன் நாம் எத்தனையோ அபிப்பிராய வேற்றுமைகள் கொள்ளலாம், ஆனால், அவருடைய கவிதாசக்தியின் மேதையை யாரும் மறுக்கமுடியாது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.