பி.ஜே.பி.யின் ராமர் வேஷம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பி.ஜே.பி.யின் ராமர் வேஷம்

bjpyin ramar vesham
Author
Weight
350.00 Gms

ஆட்சிக்கு வந்த பி.ஜே.பி.யின் அரசியல் ஆட்சி நிலைமைகள் பற்றி சோலை பத்திரிகைகளில் நடுநிலையாக நின்று எழுதிய விமர்சனக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். இந்திய அரசியலில் ஒரு காலகட்டத்தின் பதிவு இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.