பூமியும் கிரகங்களும் எப்படித் தோன்றின?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பூமியும் கிரகங்களும் எப்படித் தோன்றின?

boomiyum kiragangalum eppadi thondiran
Weight
160.00 Gms

பூமியும் கிரகங்களும் எப்படித் தோன்றின?

விண்கோளியல் என்பது விண்கோள்களின் தோற்றம். பரிணாம வளர்ச்சி ஆகியவற்றைக் கூறும் விஞ்ஞானம். பூமி எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை அறிந்துகொள்ளாமல் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியை நாம் புரிந்துகொள்ளமுடியாது. சரியான பொருள்முதல்வாதா உலகக் கண்ணோட்டத்திற்கு விண்கோளியல் மிகவும் அவசியமானது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.