தம்மபதம் பாகம் 1
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தம்மபதம் பாகம் 1

dammapatham 1
Author
Weight
350.00 Gms

புத்தரின் இந்த சூத்திரங்கள் விலைமதிப்பற்றவை. தியானித்துப் படியுங்கள். ‘தியானைத்து இவற்றைப் படியுங்கள்’ என்று நான் சொல்வதன் அர்த்தம் விவாதிக்கும் நிலையில் அல்ல அது ஊன்றிப் படிக்கும் முறையாகாது. உள்வாங்கிப் படிக்கும் சாத்வீக முறையைப் பின்பற்றுக.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.