தேவதாசியும் மகானும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தேவதாசியும் மகானும்

devadasiyum maganum
Weight
280.00 Gms

தேவதாசியும் மகானும்

பெங்களூரு நாகரத்தினம்மா-வாழ்வும் காலமும்

நாகரத்தினம்மா நமக்கு விட்டுச் சென்றிருப்பதுதான் என்ன?

வாழ்க்கைத் தரத்தில் கீழ்மட்டத்திலிருந்து தன்னுடைய அயராத உழைப்பு மற்றும் திறமையினாலேயே சிகரங்களை அடைந்தவர் அவர்.

தூற்றப்பட்ட தேவதாசி என்ற நிலையிலிருந்து உயர்ந்து இறுதியில் ஒரு புனிதரின் நிலையை அடைந்தார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.