டாக்டர் இல்லாத இடத்தில்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

டாக்டர் இல்லாத இடத்தில்

doctor illatha idathil
Weight
1180.00 Gms

டாக்டர் இல்லாத இடத்தில்

விரிவாக்கப்பட்ட புதிய பதிப்பு

உடல்நலப் பராமரிப்புக் கையேடு

ஒரு முதலுதவி புத்தகத்திற்கும் மேலானது. பல தலைப்புகளில் நிறைய தகவல்கல் இடம் பெற்றுள்ளன.

வையிற்றுப் போக்கு முதல் காச நோய் வரை, வீட்டுவைத்தியங்கள் முதல் நவீன கால மருந்துகளை எச்சரிக்கையாக பயன் படுத்துவரையிலான பல விஷயங்களை இந்த புத்தகம் பேசுகிறது.

எழுதப் படிக்கத் தெரியாத ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய அன்றாட உடல் நலப் பிரச்சனைகளைக் கவனித்துக் கொள்வதற்கு அவசியமானது இந்தப் புத்தகம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.