டாக்டர் அம்பேத்காரின் பொருளியல் சிந்தனைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

டாக்டர் அம்பேத்காரின் பொருளியல் சிந்தனைகள்

dr.ambedkar porulial sinthanaigal
Weight
350.00 Gms

இந்நுல் டாக்டர் அம்பேத்காரின் பல்வேறு வாழ்வியல் பரிமாணங்களையும் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் பல்துறை சார்ந்த அவரின் சிந்தனைகளையும் படம் பிடித்துக்காட்டுகிறது.குறிப்பாக இந்திய சமூக மாற்றத்திற்காகவும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் அவர் கையாண்ட முறைகளை இந்நுல் படம் பிடித்து காட்டியுள்ளது.  

--இரா.தாண்டவன்

துணை வேந்தர்,சென்னை பல்கலைக்கழகம்

புரட்சியாளன் அம்பேத்கார் அவர்கள் ஒரு பொருளியல் மேதை என்பதை அவருடைய பேச்சுகளும் எழுத்துகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.ஆகவே பொருளியல் சிந்தனைகளை நாட்டு நலன்களுக்கு ஏற்றவகையில் பரந்துபட்ட பொதுமக்களுக்குப் புலப்படுத்துவதும் இன்றைய தேவையாகவுள்ளது.

--தொல்.திருமாவளவன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.