ஃபியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஃபியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி

fyodar dastayevsky
Weight
460.00 Gms

ஃபியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி

ஃபியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி மாஸ்கோவில் 1821ல் பிறந்து  ஏழு குழந்தைகளுள் ஒருவராய் வளர்ந்தார்.இராணுவப் பொறியாளர் பள்ளியில் படித்து முடித்ததும் தஸ்த்யேவ்ஸ்கி இராணுவ உத்தியோகத்தில் சேராமல், இலக்கியத் துறையில் முழு மூச்சுடன் ஈடுபட்டார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.