ஞாபக நதிக்கரையில்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஞாபக நதிக்கரையில்

gnabaga nathikaraiyil
Weight
180.00 Gms

ஞாபக நதிக்கரையில்

தூரங்களுக்கும் காலங்களுக்கும் ஊடாக ஒரு பயணம்

அம்மா!

ஊர் பேச..

நாடு பேச..

உலகம் பேச என்னை உருவாக்கியவள் நீ.

நான் நடிக்கக் கற்றுக் கொண்டேன்.

திரையில் நான் கவிதை எழுதுவதாக சிலர் கூறுகிறார்கள்.

எனது கவிதைகளுக்கான ஆத்ம ஊற்று..

நாட்டுப்புற கவிதைப் புத்தகமே!

நீ!

நீதானம்மா!

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.