Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஹால

hala
Weight
240.00 Gms

ஹால

ஹாலவின் ஆசிரியர் செம்பொன் ஒஸ்மான். அவர் செனகல் நாட்டில் பிறந்தவர். மீன்பிடிகாரனாக, மேசனாக, துறைமுகத் தொழிலாளியாக, தொழிற்சங்க வாதியாக, கம்யூனிஸ்டாக பல அனுபவங்களுடே வாழ்ந்தார்.

எஸ்.பொ, மித்ர ஆர்ட்ஸ், ESPO, Mithra Arts

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.