Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

எப்போதும் பயணங்களே மனித ஜீவிதத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கின்றன. அதிலும் செல்வமின்றி, அதிகாரமின்றி, எதிர்ப்பார்ப்பின்றி, துறவு மனப்பான்மையோடு நிகழும் பயணங்கள் குறைவின்றி அனுபவத்தை வாரி வழங்குகின்றன. ஷெளக்கத்துக்கு வாய்த்தது அப்படியொரு பயணம். அந்த அனுபவங்களை உண்மையின் ஒளி கொண்டு எழுதுகையில் மொழி ஒரு அடிமையைப்போல அப்படைப்பாளிக்கு சேவகம் செய்யும். அப்படித்தான் இப்புத்தகம் முழுக்க உண்மையும். அதனால் மேலெழுந்த மொழியும் கூடி வந்திருக்கின்றன. கே.வி.ஜெயஸ்ரீ தன் வசீகரத் தமிழில் இம்மனவுணர்வை அப்படியே தந்திருக்கிறார். புனைவுக்கும் சற்று மேலே வைத்துப் படிக்கக்கூடிய பிரதி இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.