இந்தியா உருவான கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இந்தியா உருவான கதை

india uruvana kathai
Weight
180.00 Gms

இந்தியா உருவான கதை

ஆங்கிலேயர் வருகைக்குப்பின்

ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தால் வியாபாரம்தானே பார்க்க முடியும். அது எப்படி ஒரு நாட்டையே வளைத்துப் போட்டு ஆட்சியில் உட்கார முடியும் 

இது எப்படி நடந்தது என்ற தேடலின் போதுதான் எனக்கு இந்தப் புத்தகத்தை எழுதவேண்டும் என்ற என்னம் பிறந்தது.

க.சிவஞானம்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.