இந்தியாவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் 1919-1947
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இந்தியாவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் 1919-1947

indiavum british aatchiyum 1919 - 1947
Weight
1600.00 Gms

இந்தியாவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் 1919-1947 பகுதி  I II

 இந்தியாவில் நிலவும் உற்பத்தி முறை என்ன? என்னென்ன வர்கங்கள் நிலவுகிறது? விடுதலைக்கான இலக்கு எது? தேசிய இயக்கங்கள்; தேசவிடுதலை சக்திகள் என நாம் புரிந்துகொண்டவை சரியானதுதான? என கடந்த என்பது ஆண்டுகளாக பொது உடைமையாளர்களிடையே தீவிரமான சர்சைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.

இந்தநூல் புரட்சியாளர்களிடையே நிலவும் மாறுபட்ட கருத்துகளை தெளிவாக்கிக் கொள்ள மேலும் ஒரு ஆயுதமாக இருக்கமுடியும் என நம்புகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.