இருத்தலியமும் மார்க்ஸியமும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இருத்தலியமும் மார்க்ஸியமும்

iruthaliyamum marxiamum
Weight
750.00 Gms

இருத்தலியமும் மார்க்ஸியமும்

மார்க்ஸியத்துடன் நெருக்கமாக வந்து சேர்ந்த சார்த்தரின் கலை-இலக்கிய, தத்துவ, அரசியல் கருத்துகளைத் துகுத்துக் கூறும் இந்த நூல் சார்த்தார் எழுப்பும் கேள்விகள், மார்க்ஸியத் தத்துவத்தையும் நடைமுறையும் செழுமைப்படுத்த உதவக்கூடியவை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.