இதுவொன்னும் பழய விசயம் இல்லீங் சாமீ...
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இதுவொன்னும் பழய விசயம் இல்லீங் சாமீ...

ithuvonnum pazhaya vishayam illeeng sami
Weight
170.00 Gms

சாதி மறுப்பு, சாதியொழிப்பை முன்னிலைப்படுத்தி எழுதியும் இயங்கியும் வருகிற ஆதவன் தீட்சண்யாவின் மூன்றாவது கட்டுரை தொகுப்பு

இது. சாதியம் உள்ளிட்ட ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக களத்திலும் கருத்தியல் தளத்திலும் குறுக்கீடுகளை நிகழ்த்துமாறு வாசகர்களைத் தூண்டும் 

வன்மையான கட்டுரைகள் இவை. தமிழக மற்றும் இந்திய அரசியல் நிகழ்வுகளின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை கோபத்துடனும் அங்கதத்துடனும் 

இக்கட்டுரைகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஆதவன் திட்சண்யா.

தீவிர அரசியல் ஆர்வமுள்ளவர்கள் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.