ஜெமீமா வாத்து
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜெமீமா வாத்து

jemimaa vaaththu
Weight
200.00 Gms

நாம் வாசிக்கும் புத்தகங்களுக்கு வயதாகலாம்.ஆனால் அவற்றில் வரும் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஒருபோதும் வயதாவதேயில்லை.நூறு வருடங்களுக்கும் முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட பீட்டர்,பெஞ்சமின் முயல்களும்,ஜெமீமா வாத்தும் ஏனைய விலங்குகளும் நம்மை அவை வாழ்ந்த காலத்திற்கு அழைத்துச் செல்லக் காத்திருக்கின்றன.வாருங்கள் அவற்றோடு பயணிப்போம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.