ஜின்னின் இரு தோகை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜின்னின் இரு தோகை

jinnin iru thogai
Weight
300.00 Gms

அகத்தின் மாயச் சூழல்கள் கவிதைகளாய் மேவிப் பாயும் தொகுதி இது.மௌனத்துக்கும் உரையாடலுக்கும் இடையில் பெறப்பட்ட முத்தங்களாகவும் மாந்திரிகவனப்பு மிக்கச் சொற்களாகவும் அனாரின் கவிதைகள் உருமாற்றம் பெறுகின்றன.புதியக் காட்சிப் படிமங்களாலும் சாதாரணமாய் பிடிபடாத உருவகங்களாலும் நம்மைத் தொடர்ந்தும் ஈர்த்தும் கொண்டிருக்கின்றன அவருடைய கவிதைகள்.  சேரன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.