/files/ஜேஜே சில குறிப்புகள் 1-2-3-2021,12:44:58PM_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

(0)
jj sila kuripugal
Price: 250.00

In Stock

Book Type
நாவல்
Weight
300.00 gms

ஜே.ஜே:சில குறிப்புகள்

சுந்தர ராமசாமியின் முக்கியமான நாவல்களில் ஒன்று.

தமிழ் மொழியிலும் நவீனப் போக்குகள் உருவாகி வளர்ந்திருகின்றன என்று மலையாள இலக்கியவாதிகளும்

வாசகர்களும் நம்ப முன்வந்ததற்கு ”ஜே.ஜே:சில குறிப்புகள்’ நாவல்தான் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.


ஜே.ஜே:சில குறிப்புகள் வாசிப்பின்  தவிர்க்க இயலா படைப்பு.

No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.