கடந்து வந்த பாதையும் கற்ற அனுபவப் பதிவுகளும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கடந்து வந்த பாதையும் கற்ற அனுபவப் பதிவுகளும்

kadanthu vantha pathaiyum
Weight
70.00 Gms

கடந்து வந்த பாதையும் கற்ற அனுபவப் பதிவுகளும்

கருத்தரங்கில் தமிழறிஞர் பலர் ஞானியின் படைப்புகள் குறித்து கட்டுரைகள் தருகின்றனர். இவற்றில் ஒரு பகுதியாகதிரு. மு.வசந்தகுமார் (செங்கோடன்) அவர்கள் முன்வைத்த கேள்விகளுக்கு ஞானி தந்த விரிவான கருத்துரைகள் இந்தச் சிறுநூலில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.