காலநிர்வாகம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காலநிர்வாகம்

kala nirvagam
Weight
180.00 Gms

காலநிர்வாகம்

காலத்தை-நேரம்-சமயம்-வேளை பொழுது பலவிதமாக அழைப்பதுண்டு. பொதுவாக ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம் கொண்டது.

இழந்த பொருளையும், பொன்னையும் மீட்கலாம் அல்லது மீண்டும் பெற வாய்ப்புண்டு. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உள்ள காலத்தை இழப்பின் மீண்டும் பெறவே முடியாது.

நேரம் இயற்கை தந்த பெரிய வரம். அதை பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.