களவு காமம் காதல்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

களவு காமம் காதல்

kalavu kamam kathal
Weight
180.00 Gms

தன் படைப்பளவில் அவன் எழுத்தாளன். மற்றபடி அவன் சக மனிதன். சமூகக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்குள் புழுங்கும் சாதாரணத்திலும் சாதாரணமானவன். அவன் எழுதிய எழுத்துக்களை வாசிக்காமலும், அவனைப் புரிந்து கொள்ளாமலும் சமூகக் கேள்விகளால் குடைந்து அவனிடமிருந்து விடைகாண முயன்றால் விடைகள் விசித்திரமாக இருக்கும். தொடர்ந்து எழுத்தாளனைப் புறக்கணிக்க சமூகக் கேள்விகளை அவன்மீது திணிக்கலாம். நேசம் கொள்ள வேண்டுமெனின் அவனின் உன்னதப் படைப்புகளை வாசிக்கலாம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.