கார்ல் மார்க்ஸ் அறிவுப் பயணத்தில் புதிய திசைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கார்ல் மார்க்ஸ் அறிவுப் பயணத்தில் புதிய திசைகள்

karl marx arivu payanathil
Weight
300.00 Gms

 கார்ல் மார்க்ஸ் கடைசி மூன்றாண்டுகளில், அவர் சொந்த வாழ்வில் எதிர்கொண்ட கடும் சோதனைகளையெல்லாம் மீறி, கணிதவியல் ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்களிப்புச் செய்ததையும், மானுடவியலில் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியில் கிடைத்த முடிவுகளையும், எண்ணற்ற வரலாற்று நூல்களிலிருந்து கற்றவற்றையும் அவர் தமதுஅரசியல், பொருளியல் கோட்பாடுகளைச் செழுமைப்படுத்தப் பயன்படுத்தியதையும் எடுத்துரைக்கிறார் மார்செல்லோ முஸ்ட்டோ.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.