கதைக் கருவூலம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கதைக் கருவூலம்

kathai karuvoolam
Weight
320.00 Gms

கதைக் கருவூலம்

சமணக் கதைகள்

வைத்தீகர்களுடைய நளன் தமயந்தி கதை நளன் தவதந்தி என்ற பெயரில் சமணக் கதையாக மாற்றப்பட்டதா, அல்லது சமண நளன் தவதந்தி கதை நளன் தமயந்தி வைதீகக் கதியாக மாற்றப்பட்டதா என்று சந்தேகப்படும் அளவிற்கு இத்தொகுப்பிலுள்ள இறுதிக் கதை அமைந்துள்ளது. இத்தகைய கதைகளை ஆய்வு செய்வோருக்கு ‘கதைக் கருவூலம்ஒரு அற்புதமான கருவூலமாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.