காற்று, மணல், நட்சத்திரங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காற்று, மணல், நட்சத்திரங்கள்

katru manal natchathirangal
Weight
200.00 Gms

”... விமானம் என்று ஒன்று இருந்திருக்காவிட்டால், செந்த்-எக்கபெரி அதைக் கண்டுபிடித்திருப்பார்... பனிப்பொழிவுகளும் புயல்களும் பயங்கர இரவுகளுடன் சற்று புனிதத் தன்மையும் சேர்ந்திருந்த வானத்தின் கன்னிமையும் ஆர்வமும் துடிப்பும் கொண்ட இந்த இளைஞருக்கு விமானம் புலப்படுத்தியது. அதுவே அவருடைய படைப்பாற்றலுக்கு உத்வேகம் அளித்து அவருடைய ஆன்மாவின் மலர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்தியது.”

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.