கொல்வதெழுதுதல் 90
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கொல்வதெழுதுதல் 90

kolvathezhuthuthal
Weight
240.00 Gms

கொல்வதெழுதுதல் 90

1990 காலப் பொழுதுகளில் இலங்கையின் போர்க்காலப் பகைப்புலத்தின் கிழக்கின் ஒரு முஸ்லிம் கிராமத் தளத்தில் இயங்கும் இந்நாவல் அக்கால மக்களையும்  போர்க்காலச் சூழலையும் இயல்பாக வடிவமைத்துக் காட்டுகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.