கோட்பாட்டு விமர்சன யுகம் விமர்சனக் கோட்பாட்டு யுகம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கோட்பாட்டு விமர்சன யுகம் விமர்சனக் கோட்பாட்டு யுகம்

kootpaatu vimarsana yukam vimarsana kootpattu yukam
Weight
270.00 Gms
180.00
Regular: ₹ 200.00

இந்நூலாசிரியர் எண்பதுகளின் பிற்பகுதியில் ‘இயக்கத்தில் இருந்து ஆட்டத்திற்கு’ என்னும் கட்டுரையை எழுதினார். அதுதான் தமிழில் பின்நவீனத்துவம் குறித்துப் பின்நவீனத்துவப் பாணியில் எழுதப்பட்ட முதல் கட்டுரை. அதைத் தொடர்ந்து அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் தமிழில் ஒரு காத்திரமான பின்நவீனத்துவ உரையாடலைத் தொடக்கி வைத்தன. அந்தக் கட்டுரைகள் யாவும் இந்த நூலில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.