கோயில்கள், தெய்வங்கள், பூஜைகள் ட்வென்ட்டி 20
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கோயில்கள், தெய்வங்கள், பூஜைகள் ட்வென்ட்டி 20

koyilgal theivangal poojaigal
Weight
250.00 Gms

ஒரு தீபத்திலிருந்து மற்றொரு தீபத்திற்கு ஏற்றுவதைப் போன்றதுதான் கோயில்கள். எனவே, கோயில்களைப் பற்றி ஒரு விஷயம் எழுதினாலும் ஓராயிரம் எழுதினாலும் ஒன்றுதான். கங்கையில் குளிக்கும் ஆசையை அங்கு போய் ஸ்நானம் செய்தவர் ஏற்படுத்த முடியும் என்பதுபோல இந்த நூல், கோயில்களுக்குச் செல்லும் ஆவலை அதிகரிக்க செய்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.