குடும்பம் அரசு தனிச்சொத்து
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

குடும்பம் அரசு தனிச்சொத்து

kudumbam arasu thani sothu
Weight
280.00 Gms

மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ் படைப்புகளில் மிகச் சிறந்தவைகளில் ஒன்றாக 'குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு' ஆகியவைகளின் தோற்றம்' என்ற நூல் விளங்குகிறது. இது மார்க்சியத்தைக் கற்பதற்கான அடிப்படை நூல்களில் ஒன்று; வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதத்தைப் பயில்வதற்கான முதல்பாடநூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.