மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ்

madras nalla madras
Weight
200.00 Gms
சென்னை நகரம் நானூறு ஆண்டு வரலாறு கொண்டது.
ஆனால், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் சென்னையில் நடந்த மற்றங்கள் மகத்தானவை. நகரத்தின் முகம் நாகரிகமாக மாறியதும் இந்த பொன் விழா காலங்களில்தான் . சாலைகளின் நடுவே பாலங்கள் உருவாகின. மின்சார ரயில்கள் நகரத்தை வளர்த்தன, ட்.வி வந்தது எல்லாம் செல்போன் வந்தது...சினிமாவில் நல்ல தமிழ் வந்தது எல்லாம் நிகழ்ந்தன.

சென்னை நகரம் நானூறு ஆண்டு வரலாறு கொண்டது.ஆனால், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் சென்னையில் நடந்த மற்றங்கள் மகத்தானவை. நகரத்தின் முகம் நாகரிகமாக மாறியதும் இந்த பொன் விழா காலங்களில்தான் . சாலைகளின் நடுவே பாலங்கள் உருவாகின. மின்சார ரயில்கள் நகரத்தை வளர்த்தன, ட்.வி வந்தது எல்லாம் செல்போன் வந்தது...சினிமாவில் நல்ல தமிழ் வந்தது எல்லாம் நிகழ்ந்தன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.