மையம் கலைத்த விளிம்புகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மையம் கலைத்த விளிம்புகள்

maiyam kalaitha vilimbugal
Weight
230.00 Gms

தலித்களுக்கும் தலித் அல்லாதவர்களுக்கும் இடையிலான அரசியல் முரண்கள் கூர்மையடையும்போது தலித் அல்லாத சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் - அவர்கள் பேர்போன சமூக நீதி வீரர்களேயாயினும் - எத்தகைய நிலைப்பாட்டை எடுப்பது என்பதில் குழம்பிப் போகிறார்கள். மிகவும் துல்லியமான முறையில் தலித் அரசியலை 'கட்டுடைத்து', அதை விமர்சித்து, தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்கிறார்கள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.