மலேசியாவில் தமிழ்-தமிழர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மலேசியாவில் தமிழ்-தமிழர்

malaysiavil thamizh thamizhar
Weight
140.00 Gms

மலேசியாவில் தமிழ்-தமிழர்

மலேசியா மட்டுமல்லாமல், உலகில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களுக்கும் பூர்வீகத் தாய் மண் தமிழகமே. இந்த அடிப்படையில் மலேசியாவில் உள்ள தமிழர்கள் பற்றியும் தமிழ்ப் பள்ளிகள் பற்றியும் விவரித்து இருக்கிறேன். இதன் மூலம் உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் ஒருகிணைந்து சகோதர நோக்கத்தோடு, தமிழ்-தமிழர் வளர்ச்சிக்கு செயல்பட வேண்டும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.