மனப்பான்மையும் மேன்மையும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனப்பான்மையும் மேன்மையும்

manapanmaiyum menmaiyum
Weight
150.00 Gms

மனப்பான்மையும் மேன்மையும் பாட் மெஸிட்டியின் சிறந்த நூல்களுள் ஒன்று.இந்த புத்தகம் தலைமைப்பண்புகளின் நுணுக்கங்களை விளக்குகிறது.தலைவனை உருவாக்குவது,மக்களை ஒருங்கிணைப்பது,அவர்களிடம் இருந்து சிறந்த செயலாக்கத்தை வெளிக்கொண்டு வருவது போன்ற முக்கிய விஷயங்களை இப்புத்தகம் விவரிக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.