மனசே, ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!, பாகம்-2
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனசே, ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!, பாகம்-2

manase relax please part 2
Weight
300.00 Gms

மனசே, ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!, பாகம்-2 manase rilaks please!

நமது அறிவு என்பது ஓர் எறும்பு என்றால், வாழ்க்கையும் இந்த உலக்மும் யானை போன்றது!

உணர்ச்சிகளை மறந்துவிட்டு வெற்று வார்த்தைகளை மட்டுமே பிடித்துக் கொண்டு தொங்குவதால்தான் மதத்தின் பெயரால் இப்போது கலவரங்கள் ந்டக்கின்றன!

பேசும்போது மட்டுமல்ல-உள்ளுக்குள் சிந்திக்கும்போதுகூட நெகாடிவ் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்!

சுவாமி சுகபோதானந்தா, விகடன் பிரசுரம், டிஸ்கவரி புக் பேலஸ்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.