மனசுக்கு நெருக்கமான 40 திரைப்படங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனசுக்கு நெருக்கமான 40 திரைப்படங்கள்

manasuku nerukamana 40 thiraipadangal
Weight
130.00 Gms

கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் வெளியான மொழியைக் கடந்த பொதுவான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் தமிழ்ப்ப்டங்களை வரிசைப்படுத்தும் முயற்சி இது. தமிழ் சினிமாவை யாரும் இப்படி இதுவரை வகைப்படுத்தவில்லை.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.