மங்கலத்தேவன் மகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மங்கலத்தேவன் மகள்

mangala thevan magal
Weight
120.00 Gms

மங்கலத்தேவன் மகள்

குலோத்துங்கச் சோழர் காலத்தில் பெண்கள் வறுமை நிலையில் தம்மை விற்றுக்கொண்ட செய்தி கல்வெட்டு ஒன்றிலிருந்து அறியமுடிகிறது. அந்தச் சிறு கல்வெட்டே ‘மாலைமதிமாத வெளியீட்டிற்காக எழுதப்பட்ட ‘அவனுக்கே அவள் இதயம்சிறுநாவல். விரிவுபடுத்தி ‘மங்கலத்தேவன் மகளய்உங்கள் முன் மகிழ்ச்சியாய்க் காட்சி தருகிறாள்.

                                     கலைமாமணி விக்கிரமன்,

                        நிவேதிதா புத்தகப் பூங்கா, டிஸ்கவரி புக் பேலஸ்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.